Până la 30 Aprilie 2009, numele complet al fiecărui beneficiar, precum și localitatea de care aparține acesta sau, dacă este cazul, codul poștal, vor fi publicate într-o manieră clară, armonizată pe site-urile naționale. Acestea vor include un instrument de căutare care va permite publicului să vadă ce sume a primit fiecare persoană sau societate. Sumele vor fi defalcate în plăți directe către agricultori și alte măsuri de sprijin. Pentru politica de dezvoltare rurală, cofinanțată de UE și de guvernele naționale, informațiile se vor referi atât la fondurile UE, cât și la cele naționale. Aceste informații vor fi disponibile până la data de 30 aprilie a fiecărui an pentru exercițiul financiar precedent și trebuie să rămână pe site timp de doi ani de la data publicării inițiale. În plus, Comisia Europeană va administra propriul site, care va include legături (links) cu fiecare site național.
„Este vorba despre banii contribuabililor, deci este foarte important ca oamenii să știe cum se cheltuiesc”, a afirmat Mariann Fischer Boel, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală. „Transparența trebuie, la rândul său, să îmbunătățească administrarea acestor fonduri, prin sporirea controlului public asupra modalității de cheltuire a banilor. Numai în acest mod putem garanta o dezbatere informată despre viitorul politicii agricole comune. Acest nivel de transparență este ceea ce și noi și Parlamentul European ne-am străduit să obținem și suntem mulțumiți că am căzut de acord asupra modului de funcționare a sistemului.” Noul Regulament financiar, adoptat în 2006, stabilește principiul conform căruia statele membre trebuie să asigure publicarea unei liste cu toți beneficiarii tuturor formelor de finanțare din fondurile UE pentru agricultură și dezvoltare rurală pentru fiecare exercițiu financiar. Regulamentul Comisiei, stabilește În detaliu modul în care se va face această publicare, după ce Consiliul și-a dat acordul în privința elementelor principale în noiembrie anul trecut. Regulamentul prevede ca fiecare stat membru să își publice informațiile pe un site care să permită publicului să caute beneficiarii după nume, localitate, sumele primite (și moneda în care sunt exprimate), sau pe baza unei combinații a acestor trei criterii și să extragă informațiile sub forma unui singur set de date. Regulamentul cere statelor membre să informeze beneficiarii asupra faptului că datele personale vor fi făcute publice precum și asupra drepturilor prevăzute de normele UE referitoare la protecția datelor, garantând astfel faptul că sistemul respectă cerințele privind protecția datelor. Aceste informații vor fi disponibile de la data de 30 aprilie a anului următor celui în care au fost făcute plățile și rămân pe site timp de doi ani de la data publicării inițiale. Publicarea informațiilor despre fondurile de dezvoltare rurală va începe puțin mai devreme decât publicarea informațiilor despre plățile directe pentru agricultori. Pentru toate fondurile de dezvoltare rurală cheltuite între 1 ianuarie și 15 octombrie 2007, informațiile vor fi publicate până la data de 30 septembrie 2008. Date fiind diferitele structuri organizaționale de pe teritoriul UE, statele membre vor decide cine va fi responsabil de crearea și administrarea site-urilor naționale. Acestea pot, de asemenea, să decidă publicarea unor informații mai detaliate, dacă doresc. Comisia va administra propriul site, care va oferi legături către site-urile naționale. O serie de state membre publică deja lista beneficiarilor fondurilor UE pentru agricultură.
Romania pune deja la dispoziția publicului un link-

http://www.apia.org.ro/inf_plati_fermieri.htm

Luni, 3 noiembrie 2008, începând cu ora 11, la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministrul Dacian Cioloş va susţine o conferinţă de presă în care va prezenta următoarele subiecte: execuţia bugetară a MADR în anul 2008, bugetul MADR pentru 2009, situaţia plăţilor în agricultură.

Biroul de presă al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale


No Comments on “Beneficiarii fondurilor provenite din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)”

You can track this conversation through its atom feed.

No one has commented on this entry yet.

Lasă un răspuns

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>