Componenta 3:

“Promovarea sprijinului în domeniul e-business şi inovării pentru IMM-uri”

Subcomponenta 3.2 – PROGRAMUL DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ (PFN)

CÂTEVA INFORMAŢII PE SCURT

LA CE SE REFERĂ?
Oportunitatea de a primi o finanţare nerambursabilă din partea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, în cadrul Proiectului Economia Bazată pe Cunoaştere, finanţat de către Guvernul României şi Banca Mondială.

CUI SE ADRESEAZĂ?
PROGRAMUL DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ (PFN) se adresează persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, asociaţiilor care activează în domeniul agriculturii (exceptându-le pe cele care se încadrează în Anexa 1 la Tratatul CE), societăţilor cooperative, cooperativelor agricole, grupurilor de producători. Toate aceste entităţi trebuie să fi obţinut profit operaţional în anul fiscal 2007, înainte de depunerea solicitării în cadrul PFN.

CE OFERĂ?
Programul de Finanţare Nerambursabilă oferă fonduri nerambursabile pentru următoarele grupuri – ţintă, cu respectarea limitei procentuale maxime menţionate:

Grup – ţintă A: persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi microîntreprinderi – 85%
Grup – ţintă B: întreprinderi mici şi mijlocii, asociaţii care activează în domeniul agriculturii, societăţi cooperative, cooperative agricole , grupuri de producători – 75%
Grup – ţintă C: Parteneriate – 60%

CE URMĂREŞTE?
Schemă de finanţare nerambursabilă finanţează proiecte care au ca obiectiv creşterea competitivităţii firmelor româneşti pe piaţa internă şi pe pieţele internaţionale prin adoptarea soluţiilor de e-business, inovare, precum şi prin soluţii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC).

CARE ESTE PROCEDURA?
Toţi solicitanţii vor pregăti propuneri conform acestui Ghid al Solicitantului şi le vor depune până la data limită la sediul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (MCTI) – Unitatea de Management al Proiectelor (UMP) prin poştă (cu confirmare de primire), curier sau direct la sediul MCTI – UMP.

Toate solicitările vor fi evaluate de către un Comitet de Evaluare şi toţi solicitanţii selectaţi vor semna un contract de finanţare cu UMP – MCTI. Durata procesului de implementare a unui proiect este de maximum 12 luni consecutive.

CONTACT: Mr. Razvan Ghitescu and Mr. Iulian Manea-Business Administration Specialists at Romanian Ministry of IT&C, Project Management Unit: Knowledge Based Economy Project , e-mail: ecrestere@kep.ro
14 Unirii Blvd., Bl. 6C, mezzanine, sector 4, Bucharest, postal code 040106, Romania
Telephone:  0040 – 31 – 7104020; Fax: 0040 – 31 – 7104024

TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A PROIECTELOR ESTE 26 IANUARIE 2009

TOATE INFORMATIILE AICI: http://www.ecomunitate.ro/ecrestere


No Comments on “Proiectul ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE”

Comments on this entry are closed.