Cu patru zile inainte de alegerile locale din 2012, mai precis la data de 6.06.2012, consiliul local din  Ocna Mures a scos de la saramura Hotararea nr.74/6.06.2012:

‘Articol unic: Se mandateaza domnul consilier Ioan Mircea Leahu ,reprezentant al Oraşului Ocna Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Comerciale PREGO S.A. cu sediul în Ocna Mureş, strada Axente Sever, nr.6, societate la care Consiliul local al oraşului Ocna Mureş este acţionar unic, sa voteze pentru ca societatea sa fie supusa dispozitiilor Legii 85/2006, legea insolventei.’

La data emiterii acestei hotarari, in locul primarului suspendat, Augustin Dragut, repus in functie in 7.06.2012, era fostul viceprimar, actual consilier PNL, Marin Aron.

Noul primar, Silviu Vinteler a fost validat la data de 19.06.2012 de catre Judecatoria Aiud.

Mircea Leahu, deja in bloc-start-uri, a sprintat la Tribunalul Alba in data de 26.06.2012 si a depus dosarul nr. 6354/107/2012, prin care cerea  instantei insolventa SC PREGO SA. Solicitarea i-a fost respinsa la data de 3.07.2012.

Entre temps, la data de 28.06.2012 s-a validat consiliul local.

Intors din drum de catre instanta pentru ca a furat startul, Leahu a depus un nou dosar cu nr. 6919/107/2012 in 11.07.2012, de data asta, impreuna cu lichidatorul ‘Lichidare patrimoniala IMPURL Alba Iulia’. Instanta a admis cererea in 24.07.2012 si a dispus deschiderea procedurii de insolventa pentru SC PREGO SA, conform Legii 85/2006, astfel :

SC PREGO SA : Debitor;LICHIDARE PATRIMONIU IPURL : Lichidator; AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI – AVAS : Creditor
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE ALBA : Creditor; E ON ENERGIE ROMÂNIA SA : Creditor; PRIMARIA OCNA MURES : Creditor
S.C. ELECTRICA FURNIZARE SA – AGENTIA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ALBA : Creditor

Din acest moment(24.07.2012), lichidatorul este pe post de administrator.

Iata ce discutii s-au purtat intre consilieri si primar, in sedinta ordinara din data de 27.09. 2012, si in sedinta ‘de indata’ din data de 12.12.2012 :

sedinta ordinara 27.09.2012

Dl presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare nr.3 de pe ordinea de zi si intreaba pe domnul viceprimar daca are de facut precizari.

Comisiile nr 1 si 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotarare.

Dl Leahu Ioan Mircea: aprobam contractele si actele aditionale, unde sunt contractele?

Dl Leahu Ioan Mircea: tot consiliul local ca institutie a transmis in administrare unul dintre imobile catre SC PREGO SA si ulterior s-a retras din administrare, sunt chirii restante, datorii, sunt foarte multe procese pe rol, ideea era ca in momentul in care se incheie contract ar trebui gasita o procedura in care cei care au datorii sa nu li se mai intocmesca contract de inchiriere.

Dl primar: legea opereaza numai pentru viitor, nu pentru trecut, titluri executorii se pot institui numai de catre instanta, sa facem o adresa catre SC PREGO SA Ocna Mures sa ne faca o informare privind rai-platnici astfel incat sa nu li se mai reinnoiasca contractul de inchiriere.

Dl primar: pentru persoanele sub 35 de ani vor beneficia de aceste facilitati ca si pana acum.

Dl Dragut Augustin Iosif: sa ne faceti o informare privind chiria unui apartament cu unul, doua, trei sau patru camere.

Dl primar: HGR nr 962/2001 a fost data pentru intreaga tara, nu numai pentru orasul Ocna Mures.

Dl veceprimar: daca aplicam formula data de Guvern, preturile sareau de 400 lei, s-a procedat la reevaluarea blocului 7AB-73-ANL.

Dl presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare nr 3 de pe ordinea de zi, 16 consilieri voteaza ,,pentru” si anume: Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Dragut Augustin Iosif, Herteg Horea, Ispas Aurel Costica, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoara Marcela Elena, Oltean Dan Gligor, Podariu Pavel Gligor, Stanescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Silip Claudia Anca, Vinteler Ion., lipseste motivat Aron Marin, adoptandu-se astfel Hotararea nr 127 din 27.09.2012 .

sedinta ‘de indata’ din 12.12.2012

‘Domnul primar prezintă situaţia contratului de concesiune catre SC PREGO SA care expiră astazi, 12.12.2012 şi doreşte ca, Consiliul local al orasului Ocna Mureş să ia

act de încetarea acestui contract, SC PREGO SA să fie obligat sa predea în termen de 15 zile toate bunurile pe care le-a primit în administrare pentru ca acestea sa fie preluate şi

administrate de titularul Unitatea Administrativ Teritoriala Oraşul Ocna Mures prin Consiliul local al orasului Ocna Mureş.

Domnul primar:în caz contrar voi fi nevoit sa sesizez autoriţăţile abilitate.

Domnul Leahu Ioan Mircea: sub ce formă se vor administra în continuare aceste bunuri şi, cine se va ocupa de acestea până la atribuirea lor altora?

Domnul primar: dacă sunteţi de acord pentru şedinşa ordinara o să venim cu un proiect de hotarare pentru preluarea acestui patrimoniu., constituirea unei comisii de

inventariere si preluare.

Dl Viceprimar: propun imputernicirea domnului primar să se ocupe de preluarea patrimoniului S.C PREGO SA.

Dl Leahu Ioan Mircea: nu putem aproba preluarea până nu ştim exact despre ce bunuri este vorba.

Dl primar: din comisia de inventariere sa facă parte şi consilieri.

Dl primar si dl Ispas Aurel Costica propun ca din această comisie să facă parte dl Leahu Ioan Mircea.

Dl Stanescu Vasile şi dl Leahu Ioan Mircea propun ca din comisie să facă parte dl Podariu Pavel.

Dl Stoica Alin propune ca din comisie să facă parte dl Vinteler Ion.

Dl Podariu Pavel propune ca din comisie sa faca parte Olean Dan Gligor.

Dl Man Florin Augustin propune ca din comisie sa facă parte si dl Herteg Horea.

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot mandatarea primarului de a inventaria bunurile care fac obiectul contractului de concesiune cu SC PREGO SA OCna Mureş

plus comisia de inventariere propusă mai sus, 17 consilieri votează pentru aceste propuneri si anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Drăguţ Augustin Iosif,

Herţeg Horea, Ispas Aurel Costică, Jurj Claudia Daciana, Leahu Ioan Mircea, Man Florin, Augustin, Marele Adrian Cristian, Nicoară Marcela Elena, Oltean Dan Glgligor, Podariu

Pavel Gligor, Stănescu Vasile, Stoica Alin Sebastian, Şilip Claudia Anca, Vinţeler Ion.

Dl secretar: sa vedem exact situaţia în care se află unitatea la această dată, să vedem dacă dl Leahu Ioan Mircea mai exercită atribuţiile la SC PREGO SA pentru care a

fost mandatat.

Dl secretar: cimitirul, capela şi alte bunuri sunt cuprinse în capittalul social al SC PREGO SA , să vedem cum putem să-l diminuăm şi mai ales ce facem apoi cu ele.

Dl Leahu Ioan Mircea: inventarierea trebuie facută , să vedem cum putem diminua capitalul social.

Dl secretar: eu propun ca din comisie să facă parte si reprezentanţi de la SC PREGO SA Ocna Mureş.

Dl secretar: există un litigiu pe rol cu SC PREGO SA Ocna Mureş.

Dl secretar: Curtea De Conturi a sesizat că nu a fost stabilită şi percepută nici o redevenţă.

Dl primar: trebuie să avem în vedere punerea în legalitate a acestei societăţi.’

Ce ziceti? Exista deja un administrator judiciar la SC PREGO SA si primarul se credea administrator, propunand anularea unilaterala a contractului de concesiune. Cel mai grav era ca nici secretarul nu pricepea ca Mircea Leahu nu mai putea fi administrator, ci firma de lichidare. Intr-un cuvant, alesii neamului isi puneau problema ce vor face cu patrimoniul PREGO, dupa anularea contractului de concesionare, uitand ca anularea se putea face doar cu acordul noului administrator judiciar.

AVAS-ul apare drept creditor si contesta si la aceasta ora, intocmirea tabelului definitiv al creantelor, urmarind exact recuperarea patrimoniului PREGO, pe care actorii din dialogurile de mai sus si-l disputau ca pe propria agoniseala.

Si mai sunt si alti creditori, dupa cum vedeti.

Marea problema este ca actualul guvern nu mai plateste arieratele, fiind strans cu usa de catre FMI. Astfel, a legiferat marirea taxelor locale, obligand miseleste populatia sa plateasca proasta gestionare de catre consiliile locale, a propriilor firme de stat.

Nu este corect ca pagubele unor firme ca PREGO, praduite ani de zile de catre politicienii care s-au perindat pe la consiliile locale sau in consiliile de administratie, sa fie platite acum de catre cetateni, prin impozitul marit cu 16%.

Ti prego, Ponta!


No Comments on “Ti prego, Avas!”

You can track this conversation through its atom feed.

No one has commented on this entry yet.

Lasă un răspuns

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>