baniAgenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale(AFIR) a anunțat deschiderea sesiunilor de proiecte din fondurile de dezvoltare rurală alocate României, proiecte prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Toate tipurile de proiecte pot fi consultate la oficiile județene AFIR și sunt disponibile pe site-ul www.afir.info.

Înainte de a aplica online, în format electronic, AFIR recomandă solicitanților să verifice cu strictețe toate documentele și anexele încărcate pe portal, pentru a nu fi depunctați sau descalificați.

Să vedem care sunt tipurile de proiecte și măsurile aferente:

Pentru submăsura 4.3.A “Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice” perioada de depunere a proiectelor este 25.05.2016-31.10.2016. În data de 25.05.2016 această sesiune s-a închis în mod spectaculos, deoarece pentru suma alocată de 20mil. euro s-au depus încă din prima zi proiecte în valoare de aprox. 25 mil. euro.

După cum se știe, AFIR funcționează după un principiu european: primul venit, primul servit. Așa că, recomandăm tuturor celor care doresc să acceseze astfel de proiecte să pregătească din timp documentele, pentru ca apoi, în prima zi când se deschide sesiunea de aplicare să o facă fără să mai stea pe gânduri.

Desigur, aplicația trebuie să fie impecabilă pentru a nu fi descalificat.

La fel s-a întâmplat și cu submăsurile 7.2 “Investitii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” și 7.6 “Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”. Este de apreciat, în cazul submăsurilor 7.2 si 7.6, apetitul consiliilor locale de a-și moderniza infrastructura rurală pentru a crea condiții de trai decente locuitorilor din propriile localități rurale.

O altă sesiune deschisă în perioada 20.05.2016-31.10.2016 este cea privitoare la submăsurile: 4.1a “Investitii în exploatații pomicole” cu un buget de 70.586.064 euro, din care 5.000.000 euro pentru obținerea de material fructifer de înmulțire și plantare; submăsura 4.2 “Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole” cu un buget de 93.489.143 euro și defalcată astfel:

-37.395.657 euro pentru „Dezvoltarea și modernizarea unor capacităti de procesare și de comercializare a produselor agricole” din care 7.479.131 euro pentru zonă montană;

-56.093.486 euro pentru „Crearea de noi unităţi de procesare a produselor agricole” din care 11.218.697 euro pentru zona montană.

Pentru a accesa submăsurile 4.1a și 4.2 trebuie să consultați ghidurile solicitantului cu toate modificările apărute ulterior și publicate pe site-ul AFIR.

De asemenea, o altă sesiune cuprinsă în perioada 28.04.2016-31.10.2016 se referă la submăsura 4.1” „Investitii în exploatații agricole” cu un buget de 270.000.000 euro defalcată astfel în următoarea ordine: pentru sectorul vegetal cu un buget de 140.000.000 euro, pentru sectorul zootehnic cu 80.000.000 euro, pentru zona montană cu 40.000.000 euro și pentru ferma de familie cu 10.000.000 euro.

Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” cu un buget de 161.000.000 euro este lansată deja, din care pentru zona montană alocarea bugetară este de 33.000.000 euro. La fel și submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” cu un buget de 100.000.000 euro, din care pentru zona montană alocarea bugetară este de 21.000.000 euro sau submăsurile 16.4 „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul agricol” cu un buget de 7.000.000 euro și 16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul pomicol” cu un buget de 3.500.000 euro.

Pentru cei pentru care se pune condiția în Ghidul Solicitantului ca ferma să fie înscrisă în registrul fermierilor la APIA, nu uitați să vă depuneți cererea de subvenție până în data de 31.05.2015, fără sancțiuni, și cu sancțiuni până la data de 27.06.2016.

Succes!


No Comments on “Cum obțin bani din proiecte europene?”

You can track this conversation through its atom feed.

No one has commented on this entry yet.

Lasă un răspuns

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>