Informația a apărut  în data de 5.07.2016, pe site-ul academiei, și, ai spune că este adresată tinerilor fermieri care vor să facă cercetare pe un teren al prestigioasei academii.Nici vorbă.

Ea apare ca o informație pour les connaisseurs iar Caietul de sarcini are o ‘clauză de nepublicare’.

Caietul de sarcini este prezentat de către Fundația Patrimoniul ASAS de pe site-ul academiei la rubrica Anunțuri.

În prezentarea Caietului de sarcini, academia, prin fundația sa, solicită arendașului la pct. 6 o clauză de nepublicare-restricții de utilizare sau publicare: ‘fără acordul scris și prealabil al autorului, posesia prezentei lucrări sau a unei copii(integrale sau parțiale) a acesteia nu conferă dreptul de reproducere, publicare sau utilizare decât acela pentru care a fost scris’.

Academia se prezintă pe site-ul propriu :’Academia de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (A.S.A.S.) este o instituție publică specializată, autonomă de consacrare academică și coordonare stiintifică, cu personalitate juridică, care funcţionează după statut propriu, în coordonarea ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și colaborează cu Ministerul Educației Naționale (M.E.N)’.

Nu înțelegem sensul unei astfel de clauze, a unei instituții publice aflată în coordonarea unui minister public.

Ce nu conţine Caietul de sarcini?

Caietul de sarcini prezintă suprafața de arendat în planul de proiecție Stereo 70, în anexa, printr-un extras de carte funciară.

Este de-a dreptul inadmisibil ca prestigioasa academie să nu prezinte arendașului poziția geografică a suprafeței și prin alte hărți la scări diferite pentru ca oricine să poată vedea suprafaţa pentru a face apoi o ofertă.

Și, aici m-aș referi la oportunitatea tinerilor din țara noastră care vor să facă agricultură și nu găsesc teren.

Pentru a veni în sprijinul acestora, prin prezența informare, care se încadrează în ‘clauza de nepublicare’, vă voi localiza exact suprafața de arendat, pentru ca miile de fermieri tineri să poată aplica la selecția de oferte, după ce vor fi văzut suprafaţa.

În același timp, se poate constata lipsa compatibilităților bazelor de date ale instituțiilor statului. Academia, dacă era de bună credință, putea livra pe site-ul său și fișierele electronice cu măsuratorile topografice ale parcelelor de arendat, în format (.shp) sau (.dwg), dacă dorea ca o astfel de licitație să ajungă la urechile tuturor arendașilor din această țară. Putea solicita de la Agenția Națională de Cadastru fișierele în format electronic, pentru ca arendașii să le poată transfera în IPA Online, softul geografic APIA, pentru a solicita subvenții. De asemenea, se putea interesa la APIA dacă terenul nu este declarat ilegal de către altcineva pentru a lua subvenție.

Academia nu a făcut-o, semn clar că instituțiile statului, deși publice, fac ce vor pe moșia noastră. Nu a lor.

Iată cum procedați

Accesați caietul de sarcini, publicat pe site-ul academiei, accesând Fundația ASAS apoi Anunțuri și Detalii. Citiți cu atenție cerințele arendatorului ASAS și obligaţiile arendașului, adică dumneavoastră. În ultima pagină veți găsi schița suprafețelor de arendat.

cadastru asas

Cum identificăm suprafața?

În anexă găsiți nr. cadastral 35717. Intrați apoi pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară(ANCPI), apăsați Geoportal-Aplicații-E-Terra apoi introduceți județul Vâlcea, localitatea Drăgășani și nr cadastral 35717.
Imediat site-ul vă va aduce deasupra unei parcele mari cu acest număr cadastral 35717, parcelă ce conține și suprafețele de arendat.

geoportal

Intrați apoi pe IPA Online, căutați Drăgășani și blocurile fizice 167981-75 și 167981-66.

dragasani

Peste acest strat bifați din Hărți fișierul Open Street Map și ajungeți la teren înainte de a vă pune în plic oferta financiară de arendare.

cum ajung la parcela

Nu de alta, dar academia ‘nu oferă alte informații și nu se angajează să obțină alte informatii…nu a înţăruşat(delimitat) suprafața iar cheltuielile cu eliberarea terenurilor de ierburi, deșeuri și cu locatari ilegali îl privesc pe arendaş’.

Construiţi o parcelă întâmplător, prin digitizare, pe propria cerere din IPA Online, care să cuprindă cele două blocuri fizice, apoi o veți șterge. Nu înainte de a constata că o parte din suprafața de arendat mai sus amintită este declarată la APIA, deși academia arendează o suprafața eliberată de sarcini.

supraf ocupata

Asta, aşa ca să vedeți cum o academie științifică își arendează terenurile de care nu știe prea multe, nici nu vrea să știe mai multe, dar pretinde arendașului să facă pe suprafața arendată cercetare științifică!

Mai știm noi și alte academii care au dat în arendă terenuri sau le-au vândut și sunt cercetate penal.

Dacă după data la care veți depune oferta, termenul limită de depunere fiind 20 iulie 2016, veți avea nemulțumiri, folosiți-vă de toate mijloacele legale, pentru a afla cum se face o ‘cercetarea stiinţifică’ a ofertelor.


No Comments on “Academia de Științe Agricole ‘Gheorghe Ionescu Şişeşti’ arendează 40ha în Drăgășani,Vâlcea”

You can track this conversation through its atom feed.

No one has commented on this entry yet.

Lasă un răspuns

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>