ciobanii-reiau-protesteleDescendent dintr-o familie de oieri, Achim Irimescu e pus pe fapte mari. Vrea, cu orice preț, să resusciteze institutele de cercetare falimentare din subordinea ministerului pe care îl conduce.

Pe site-ul ministerului este o hotărâre în dezbatere publică ‘pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare întocmirii proiectelor de amenajamente pastorale, precum și pentru modificarea și completarea anexei la Hotărarea Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991’.

Începând cu anul 2018, primăriile nu vor mai putea concesiona pășunile aflate în proprietate fără ca beneficiarii, persone juridice, să nu respecte planul de amenajament pastoral. Pentru aceasta, fiecare beneficiar de pășuni va fi obligat să respecte planul de fertilizare și măsurile agropedoameliorative, cu bani obținuți din subvențiile APIA.

Cine va întocmi planurile de amenajament pastoral?

Elaborarea planului de fertilizare și a măsurilor agropedoameliorative, necesare întocmirii proiectelor de amenajamente pastorale, se realizează de către oficiile de studii pedologice și agrochimice (OSPA) și Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului-ICPA București.
Întocmirea planului de fertilizare și a măsurilor agropedoameliorative de către Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului-ICPA București, se realizaează pe bază de contract încheiat cu direcțiile pentru agricultură județene.
Deci, elaborarea se face cu OSPA și întocmirea cu direcțiile pentru agricultura județene, celebrele DADR-uri, despre care, fostul președinte, Traian Băsescu, spunea că trebuie desființate pentru că nu fac nimic.
Iată că Irimescu le-a găsit ceva de lucru.

Cine finanțează aceste elaborări și întocmiri de planuri?

Finanțarea cheltuielilor se realizează prin Sistemul național de monitorizare sol-teren pentru agricultură care cuprinde Programul privind elaborarea de studii pedologice și agrochimice pentru perioadă 2012-2021 și Programul de repartiție a fondurilor pentru realizarea/reactualizarea Sistemului județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Sistemului național de monitoring al calitătii solului în rețeaua de profile 8×8 km, precum și a bazelor de date aferente, în perioadă 2012-2021, care se vor suporta din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 Agricultură, Silvicultură, Piscicultură și Vanătoare, titlul XIII Active nefinanciare.

Ce se întâmplă cu proprietarii privati de pășuni?

Proprietarii privați de pășuni, pesoane fizice sau juridice, vor fi obligati să respecte planul de amenajament pastoral, plan ce le va fi înmânat de către primăria pe raza căreia se află aceste pășuni.
Măsurile privind obligativitatea fertilizării pășunilor sunt complementare măsurilor din ghidurile APIA privitoare la întreținerea pășunilor și a Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente.

Cine controlează respectarea planului de amenajament pastoral de către utilizatorii de pășuni?

Controlul și monitorizarea implementării amenajamentului pastoral se fac de către inspectori din cadrul Agenției Naționale pentru Zootehnie «Prof. Dr. G.K. Constantinescu», prin oficiile județene de zootehnie, pe baza criteriilor de evaluare a pajiștilor permanente și a punctajului/calificativului, stabilite de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov.
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov se pare că punctează degeaba pentru că monitorizarea și controlul aplicării amenajamentului pastoral, procedurile, criteriile de evaluare și punctajul se vor stabili prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 6 luni de la publicarea acestei hotărari.

Să enumerăm, așadar, instituţiile care elaborează, întocmesc, controlează și punctează: OSPA, ICPA București, DADR, Agenția Națională pentru Zootehnie «Prof. Dr. G.K. Constantinescu», Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov și MADR.

Ceea ce uită să pomenească acest proiect de hotărâre este modul de sancționare a fermierilor în cazul nerespectării planului de amenajament pastoral. Sancțiunile se suprapun în mod firesc cu sancțiunile APIA.

Ce rol de control va avea această structură elaborată și întocmită de Irimescu și Ciolos sau dacă se va suprapune cu controlul inspectorilor APIA, rămâne de văzut.

Ceea ce rămâne de clarificat ar fi, eventual, stabilirea exactă a rolului de control sau supracontrol al Agenției Naționale pentru Zootehnie «Prof. Dr. G.K. Constantinescu» pentru a nu se suprapune controalelor APIA; delegarea de către APIA a controalelor la pajiștile permanente, pe bază de contract de prestări servicii, Agenției Naționale pentru Zootehnie «Prof. Dr. G.K. Constantinescu»; amenajamentele pastorale să se execute de către specialiștii MADR, pentru persoanele fizice și juridice, proprietari de pășuni, cu condiția obligatorie de asociere a acestora.


No Comments on “Oieri, vi se pregătește ceva!”

You can track this conversation through its atom feed.

No one has commented on this entry yet.

Lasă un răspuns

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>