bilborCioloş, Prună, Paşca-Palmer și Irimescu sunt pe cale de a comite un abuz în serviciu în dauna intereselor financiare ale statului român și ale Comunității Europene.

Pe site-ul MADR, în ziua de Vineri, 25 noiembrie 2016, s-a publicat un proiect de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006. În deplină transparență, cum îi place lui Irimescu să spună,
” Cetăţenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, e-mail: anne.niculescu@madr.ro’’.

Art. 23 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic privește interzicerea mişcării animalelor în perioada 6 decembrie – 24 aprilie, și impunerea stabulației permanente. Or, suspendarea acestei prevederi până la data de 25 aprilie 2017 este în contradicție cu ORDONANȚA DE URGENŢĂ Nr. 34 din 23 aprilie 2013,privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
Ordonanța de Urgență nr.34/2013 spune la art. 14 următoarele:
(1)Constituie contravenții următoarele fapte:
a) păşunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajiști în afara perioadei de păşunat;
b) introducerea pe pajiști a unor specii de animale, altele decât cele stabilite prin contract;
c) neîndeplinirea de către deţinătorii sau utilizatorii de pajiști a obligațiilor prevăzute în contract;
d) circulația pe pajiști cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, altele decât cele folosite pentru activităţi agricole de către cel care utilizează pajiștea, cu excepția circulației cu orice mijloace de transport în situații de urgentă generate de calamităti, accidente de orice natură, precum și cu autovehicule, motociclete și ATV-uri sau mopede în vederea organizării de activităţi sportive, de recreere și turism, cu acordul deţinătorului sau al utilizatorului, în condițiile legii;
e) nerespectarea bunelor condiții agricole și de mediu(GAEC) așa cum se prevede la art. 1 alin. (2);
f) arderea vegetației pajiștilor fără respectarea prevederilor legislației în vigoare;
g) concesionarea/închirierea pajiștilor aflate în domeniul public sau privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor unor persoane care nu sunt indreptăţite potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) și (2);
h) amplasarea pe pajiște a altor obiective de investiții decât cele prevăzute la art. 5 alin. (3);
i) scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă pajiște fără aprobările legale în vigoare;
j) incălcarea prevederilor art. 9 alin. (7^1)

Așadar, suspendarea art. 23 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic, îl face automat pe cioban contravenient, art. 15 din Ordonanța de Urgență nr. 34/2013 spunând clar:
(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite de structurile centrale și locale cu atribuții în domeniu, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, de către primar și persoanele împuternicite de acesta, precum și de către polițiștii de frontieră pentru faptele constatate în zona specifică de competenţă.
(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru faptele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. d) și f) se fac și de către personalul din cadrul Jandarmeriei Române, precum și de către ofițerii și subofițerii din cadrul serviciilor de urgenţă profesioniste.
(3) Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevăzute la art. 14 alin. (2) se fac venit la bugetul de stat sau la bugetul local, după caz.

Dragi oieri, nu uitați că ieșirea pe pășune în perioada interzisă vă va atrage sancțiuni la APIA prin nerespectarea ecocondiţionalităţii(GAEC+SMR-uri). Credeți cumva că cei care vor veni în control și supracontrol, APIA, AFIR, ANZ,etc. vor ține cont de Ordonanța de Urgență propusă de Irimescu &Co de suspendare a pășunatului în perioada interzisă de Ordonanța de Urgență nr 34/2013 și regulamentele europene?

E la mintea cocoșului faptul că cele două ordonanțe se bat cap în cap și că se încalcă legile românești și europene, doar de dragul de a se câștiga votul vostru.

Încercați prin orice efort să respectați legile pentru nu fi sancționați de către APIA și a va ține animalele în stabulație liberă pe perioada de interdicţie.


No Comments on “Vânătorii, ciobanii și câinii tehnocrați”

You can track this conversation through its atom feed.

No one has commented on this entry yet.

Lasă un răspuns

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>