Noul dir. exec. al Apia Cluj, Mihai Crisan, a declarat la numirea in functie: “Îmi propun să repornim motoarele instituției, avem mult de lucru. De asemenea, o prioritate a mea va fi evaluarea profesională a angajaților pentru a elimina orice dilemă asupra profesionalismului lor.”

Profesorul de istorie Crisan, vesnic suplinitor, si-a incercat norocul in invatamantul clujean, dar nu a reusit titularizarea. O mana pesedista l-a bagat in Prefectura Cluj, unde a ocupat pe rand postul de consilier asistent apoi cel de consilier principal. Adrian Zaharia, fostul dir. exec. Apia Cluj, aflat pe fundul lacului Belis-Fantanele dupa unii, iar dupa localnici, fugit in strainatate, l-a adus pe Crisan prin transfer, facandu-l consilier superior.  In an centenar si avandu-le cu istoria, pesedeul  l-a propulsat dir. exec. adj., apoi dir. exec. al Apia Cluj.

Crisan habar n-are de legea functionarului public. El nu stie ca nu mai poate ’ievalua’ functionarii din subordine, Curtea Constitutionala interzicand pozitia 69.

Gheorghe Serban, fostul dir. exec. al Apia Cluj, dat afara de Adrian Zaharia, are astazi proces la Curtea de Apel Bucuresti, impotriva Guvernului Romaniei si Apia Cluj in dosarul nr. 724/2/2018.

Serban solicita in plangerea prealabila adresata Guvernului, anularea HG nr. 611/2008 cu efecte pentru trecut, pentru ca hotararea are la baza un articol neconstitutional. Guvernul i-a respins solicitarea, acceptand pozitia 69, dupa care s-a adresat Curtii de Apel Bucuresti.

Articolul invocat este art .69, alin.5 din Legea  functionarului public nr.188/1999: „(5) Metodologia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, după consultarea organizațiilor sindicale ale funcționarilor publici, reprezentative la nivel național.”.

Ce spune motivarea Curtii?

Curtea mai reține că prevederile art.69 alin.(5) din Legea nr.188/1999, textul de lege criticat în prezenta cauză, transmit Executivului competența de a reglementa în domenii ce țin de statutul funcționarului public, respectiv metodologia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici. În acest sens, regimul general al evaluării funcționarilor publici a fost reglementat prin Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.530 din 14 iulie 2008. Or, în acord cu Decizia Curții Constituționale nr.637 din 13 octombrie 2015, anterior menționată, potrivit căreia normele privind evaluarea activității și conduitei unui funcționar public trebuie să respecte anumite exigențe de stabilitate, previzibilitate și claritate, Curtea reține că, în prezenta cauză, delegarea atribuției de a stabili aceste norme către Guvern, prin emiterea unor acte administrative cu caracter normativ, de rang infralegal, nu respectă exigențele principiului constituțional al securității juridice, în componenta sa referitoare la calitatea legii. În acest sens, Curtea reține că o dispoziție legală trebuie să fie precisă, neechivocă, să instituie norme clare, previzibile și accesibile a căror aplicare să nu permită arbitrarul sau abuzul. De asemenea, norma juridică trebuie să reglementeze în mod unitar, uniform, să stabilească cerințe minimale aplicabile tuturor destinatarilor săi. Or, în prezenta cauză, reglementarea unor elemente esențiale ale raportului de serviciu al funcționarului public, constând în metodologia de evaluare a activității profesionale, circumscrisă statutului funcționarului public, printr-un act administrativ, ce are caracter infralegal, nu respectă exigențele de stabilitate și previzibilitate ale normei legale

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ- În numele legii DECIDE: 2. Admite excepția de neconstituționalitate ridicată de aceeași autoare în același dosar al aceleiași instanțe și constată că dispozițiile art.69 alin.(5) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici sunt neconstituționale. Definitivă și general obligatorie. Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Tribunalului Cluj — Secția mixtă de contencios administrativ și fiscal, de conflicte de muncă și asigurări sociale și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunțată în ședința din data de 7 decembrie 2017.

Daca Serban castiga pe exceptia Curtii si anuleaza HG nr.611/2008 la Curtea de Apel Bucuresti, inseamna ca toti cei care au fost destituiti din functia publica din cauza pozitiei 69 se vor putea reangaja. Inclusiv eu, dosarul meu la CEDO devenind caduc.


0 comentarii la “Guvernul si un fost director APIA prinsi in pozitia 69”
Comentariul tau