Silvia Silvia Sirbu SS

La nici 27 km de Deva și aproximativ 4 km de comuna Băița, se află satul Hărţăgani. Un sat de duci și ducese, dacă e să ne luăm după toponimia numelui.

Satul, în fond, este ‘un picior de plai, o gură de rai’. Aici, o prințesă desprinsă parcă din basmele lui Petre Ispirescu, sfințește locul.

Este vorba despre Silvia Sîrbu, căreia îi mulțumesc pentru acest interviu.

Silvia, ce fapte bune ai făcut de ai ajuns în raiul ăsta?

În 2009 eram în vizită la niște prieteni în acest sat. Împreună cu prietenul meu cochetam cu ideea de a ne face o casă la țară și de a ne muta acolo. Nu aveam curajul și nici hotărârea de a decide locația. Acele câteva zile petrecute în vizită la Hărţăgani au căzut că o ancoră în sufletul nostru. Acest loc a fost atât de primitor, atât de potrivit, atâta liniște și pace, cum n-am simțit nicăieri.

Cum ai reușit să te muți din Slatina tocmai aici?

Multe locuri te inspiră, te uimesc, te fascinează, dar un loc în care să le simți pe toate, mai rar. Am simțit aici că suntem și acasă și în vacanţă, în același timp. Acest sentiment este prezent și astăzi cu noi, și cred că este motorul a tot ceea ce ne motivează să mergem înainte pe acest drum. Sentimentul că suntem permanent într-o vacanţă continuă, chiar dacă suntem prinși într-o muncă continuă de ţară, de munte.

Ce produci sau mai bine zis cum vă câștigați existența?

Producem legume ecologice pentru noi și prieteni. Pentru o viată mai bună, pentru o comunitatea sustenabilă și pentru întărirea economiei tării. Cu cât mai mulți oameni care produc ceva, cu atât o economie și o viată mai bună. Nouă ni se pare uimitor și fascinant să îți poți produce hrană singur, să te poți hrăni pe tine, familia și comunitatea din care faci parte, într-un circuit frumos de hrană bună, gusturi bune.

De asemenea, am început să facem săpun natural tocmai pentru a pune în context și a da context tuturor aspirațiilor noastre, valorilor în care credem, tuturor gândurile noastre bune, comunității în care trăim. Handmade de Hărţăgani cât și BioGustos de Hărţăgani pun în context, aduc la lumină tot ceea ce suntem noi, cu totul: hrană și spirit, gusturi și talent, unite în două pagini de Facebook.

Venirea și activitățile voastre au schimbat ceva în acest minunat sat?

Nu putem ști. Schimbările adevărate și serioase se văd în timp, se văd în structură și fibra omului, în mentalitatea lui. Noi sperăm să fim o rază de lumină pentru comuniţătile din care facem parte, atât prin felul nostru de a fi cât și prin inovațiile, tehnologia și lucrurile noi pe care le-am adus cu noi și pe care le vom pune la dispoziția sătenilor. Avem în gând diferite proiecte, proiecte care să îmbogăţească comunitatea din care facem parte și nu numai. Vrem să găsim o modalitate de a îmbina pasiunea pentru aștri și oameni a prietenului meu, cu pasiunea mea pentru grădinarit și frumos, cu tehnică și lucrul bine gândit al mamei mele, și, nu în ultimul rând, hazul și optimismul bunului meu tată.

Trecând peste greutățile inerente și încheind în același ton pozitiv, ce mesaj transmiți pentru tinerii de vârsta ta din țara noastră?

Satele românești se depopulează dramatic. Trebuie să ne întoarcem la valorile noastre tradiționale, fără prejudecăți. Pe mine dintotdeauna m-a fascinat această flexibilitate de a putea fi în diferite pături sociale și cu diferite pături sociale. Să încerci să cuprinzi diversitatea oamenilor în bogătia ei de culori, medii, culturi, orașe, obiceiuri și sute și sute de gândiri. Intoarecerea la sat și întinerirea lui prin noi, nu trebuie să fie o rușine. Recomand semenilor mei să trăiască bucuria libertătii de a fi ei înşişi la orice oră din zi. Din aceasta se trag, mai apoi, sute de alte bucurii. Bucuria de a crește zilnic pe această minunată Planetă, bucuria de a te apleca spre lucrurile mărunte ale vieții, de la gâze, goange, furnici și păsări, bucuria de a fi permanent lângă animalele casei tale, bucuria de a crește organic, pe pământul din care ai fost făcut, bucuria de a vedea cu ochii tăi, zilnic, schimbându-se în sute de culori, anotimpurile, trecerea anilor și bucuria de a fi tu însuți prins în vraja și misterul acestei vieți.

 


carnedetun

Achim Irimescu, ministrul MADR și protejatul lui Dacian Cioloş, e pe cale de a număra treptele la DNA.

Nu de alta dar noi românii nu mai avem chef să plătim sancțiunile aplicate României de către Comisia Europeană pentru nerespectarea legislației europene și naționale, din cauza unor personaje care se joacă de-a subvenția cu pogoanele și animalele noastre.

Pentru a debloca plățile pentru animale la APIA, plăți semnificative pentru toți fermierii deținători de animale din România, Achim Irimescu le-a promis crescătorilor de bovine că va da ordin la APIA pentru a se elimina din baza de date filtrul trasabilităţii animalelor.

Fermierii au insistat pentru eliminarea acestui filtru, care îi blochează la plata subvenției, nu din vina lor ci din vina medicilor veterinari care au șters din baza de date a ANSVSA animalele vândute sau sacrificate.

Astfel, când baza de date a APIA confruntă prin încrucişare baza de date a animalelor deținută de ANSVSA(agenții aflate în subordinea MADR), datele istorice ale animalelor vândute sau sacrificate, date de referință pentru plăți, nu mai apar când se face filtrarea datelor, blocând astfel fermierii la plată.
Fermierii, atunci când au vândut sau sacrificat animalele au anunțat medicii veterinari. Aceștia au înregistrat mișcarea animalelor după care au șters datele istorice.

Cazul este penal și responsabilitatea pică în sarcina medicilor veterinari și ANSVSA pentru eliminarea istoricului animalelor, punând în pericol siguranța alimentară a populației, nerespectând regulamentele europene și naționale privind trasabilitatea animalelor.

Trasabilitatea este ‘capacitatea de a depista și urmări anumite produse alimentare sau un animal de la care se obțin produse alimentare, pe parcursul tuturor etapelor de producție, prelucrare și distributie’.

Nerespectarea acestui concept pune în pericol siguranța alimentară a cetățenilor și contravine regulamentelor europene:
– nr. 178/2002/CE de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranță Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare;
– nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare;
– nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală;
– nr. 854/2004/CE de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman;
– nr. 882/2004/CE privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislația privind hrană pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor;
– nr. 1760/2000 de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat,
– propriilor ordine emise de către ANSVSA.

La această ilegalitate participă APIA prin acceptarea tacită a eliminării filtrului trasabilităţii și SIVECO prin modificarea modulului de plăți pentru animale.

Deja s-a stabilit modul în care funcționarul APIA va justifica eroarea care blochează plata:’animal existent la data de referinţă’.

Menționez că fiecare funcționar se va face vinovat făcând o plată nejustificată prin acceptarea sintagmei ‘animal existent la data de referinţă’, când de fapt animalul nu există în baza de date ANSVSA.

Auditul extern care va constata o asemenea plată nejustificată va face un raport care va fi urmat de sancțiuni de recuperare a sumelor aplicate fermierilor și statului român, sancțiuni pe care le vom plăți cu toții.

Până se vor trezi auditul intern al APIA, cel de la MADR și Curtea de Conturi, DNA ar putea servi puțină cărniță. De tun.


Informația a apărut  în data de 5.07.2016, pe site-ul academiei, și, ai spune că este adresată tinerilor fermieri care vor să facă cercetare pe un teren al prestigioasei academii.Nici vorbă.

Ea apare ca o informație pour les connaisseurs iar Caietul de sarcini are o ‘clauză de nepublicare’.

Caietul de sarcini este prezentat de către Fundația Patrimoniul ASAS de pe site-ul academiei la rubrica Anunțuri.

În prezentarea Caietului de sarcini, academia, prin fundația sa, solicită arendașului la pct. 6 o clauză de nepublicare-restricții de utilizare sau publicare: ‘fără acordul scris și prealabil al autorului, posesia prezentei lucrări sau a unei copii(integrale sau parțiale) a acesteia nu conferă dreptul de reproducere, publicare sau utilizare decât acela pentru care a fost scris’.

Academia se prezintă pe site-ul propriu :’Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (A.S.A.S.) este o instituție publică specializată, autonomă de consacrare academică și coordonare stiintifică, cu personalitate juridică, care funcţionează după statut propriu, în coordonarea ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și colaborează cu Ministerul Educației Naționale (M.E.N)’.

Nu înțelegem sensul unei astfel de clauze, a unei instituții publice aflată în coordonarea unui minister public.

Ce nu conţine Caietul de sarcini?

Caietul de sarcini prezintă suprafața de arendat în planul de proiecție Stereo 70, în anexa, printr-un extras de carte funciară.

Este de-a dreptul inadmisibil ca prestigioasa academie să nu prezinte arendașului poziția geografică a suprafeței și prin alte hărți la scări diferite pentru ca oricine să poată vedea suprafaţa pentru a face apoi o ofertă.

Și, aici m-aș referi la oportunitatea tinerilor din țara noastră care vor să facă agricultură și nu găsesc teren.

Pentru a veni în sprijinul acestora, prin prezența informare, care se încadrează în ‘clauza de nepublicare’, vă voi localiza exact suprafața de arendat, pentru ca miile de fermieri tineri să poată aplica la selecția de oferte, după ce vor fi văzut suprafaţa.

În același timp, se poate constata lipsa compatibilităților bazelor de date ale instituțiilor statului. Academia, dacă era de bună credință, putea livra pe site-ul său și fișierele electronice cu măsuratorile topografice ale parcelelor de arendat, în format (.shp) sau (.dwg), dacă dorea ca o astfel de licitație să ajungă la urechile tuturor arendașilor din această țară. Putea solicita de la Agenția Națională de Cadastru fișierele în format electronic, pentru ca arendașii să le poată transfera în IPA Online, softul geografic APIA, pentru a solicita subvenții. De asemenea, se putea interesa la APIA dacă terenul nu este declarat ilegal de către altcineva pentru a lua subvenție.

Academia nu a făcut-o, semn clar că instituțiile statului, deși publice, fac ce vor pe moșia noastră. Nu a lor.

Iată cum procedați

Accesați caietul de sarcini, publicat pe site-ul academiei, accesând Fundația ASAS apoi Anunțuri și Detalii. Citiți cu atenție cerințele arendatorului ASAS și obligaţiile arendașului, adică dumneavoastră. În ultima pagină veți găsi schița suprafețelor de arendat.

cadastru asas

Cum identificăm suprafața?

În anexă găsiți nr. cadastral 35717. Intrați apoi pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară(ANCPI), apăsați Geoportal-Aplicații-E-Terra apoi introduceți județul Vâlcea, localitatea Drăgășani și nr cadastral 35717.
Imediat site-ul vă va aduce deasupra unei parcele mari cu acest număr cadastral 35717, parcelă ce conține și suprafețele de arendat.

geoportal

Intrați apoi pe IPA Online, căutați Drăgășani și blocurile fizice 167981-75 și 167981-66.

dragasani

Peste acest strat bifați din Hărți fișierul Open Street Map și ajungeți la teren înainte de a vă pune în plic oferta financiară de arendare.

cum ajung la parcela

Nu de alta, dar academia ‘nu oferă alte informații și nu se angajează să obțină alte informatii…nu a înţăruşat(delimitat) suprafața iar cheltuielile cu eliberarea terenurilor de ierburi, deșeuri și cu locatari ilegali îl privesc pe arendaş’.

Construiţi o parcelă întâmplător, prin digitizare, pe propria cerere din IPA Online, care să cuprindă cele două blocuri fizice, apoi o veți șterge. Nu înainte de a constata că o parte din suprafața de arendat mai sus amintită este declarată la APIA, deși academia arendează o suprafața eliberată de sarcini.

supraf ocupata

Asta, aşa ca să vedeți cum o academie științifică își arendează terenurile de care nu știe prea multe, nici nu vrea să știe mai multe, dar pretinde arendașului să facă pe suprafața arendată cercetare științifică!

Mai știm noi și alte academii care au dat în arendă terenuri sau le-au vândut și sunt cercetate penal.

Dacă după data la care veți depune oferta, termenul limită de depunere fiind 20 iulie 2016, veți avea nemulțumiri, folosiți-vă de toate mijloacele legale, pentru a afla cum se face o ‘cercetarea stiinţifică’ a ofertelor.


BF modifica LPISÎn urma unui audit extern efectuat în 2010 la APIA, Comisia Europeană(CE) a constatat ‘proasta gestionare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole, parte a Sistemului de Informații Geografice(cu abrevierea în engleză, LPIS-GIS), ceea ce‚ a determinat multe nereguli și a transformat sistemul IACS(Sistem Integrat de Administrare și Control) într-unul deficitar’. CE a recomandat României să actualizeze hărțile APIA, din trei în trei ani și nu din cinci în cinci ani, datorită schimbărilor dramatice de relief.

Schimbarea de relief modifică limitele blocurilor fizice. Limitele blocurilor fizice se modifică prin expropieri pentru construcții noi, prin drumuri modificate natural sau artificial, invadarea limitelor blocurilor fizice de către vegetație nedorită, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor,etc. Modificarea limitelor blocurilor fizice determină și modificarea limitelor parcelelor declarate și digitizate de către fermier în cererea de subvenție. Or, dacă tu, stat român, vii și modifici hărțile vechi cu unele noi și digitizezi blocurile fizice, după ce fermierul şi-a depus și închis cererea, automat apar suprapuneri și supradeclarări de blocuri fizice, care-i măresc sau micșorează parcelele, fără voia lui. Ceea ce înseamnă o încălcare a legii. Îl faci debitor pe fermier, adică hoț, fără să aibă vreo vina, apoi îl dai pe brațele vânjoase ale justiției din România.

Ce fac prim-miniștrii?

Emil Boc, prim-ministru în 2010, a solicitat ca executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și realizarea ortofotoplanurilor pe teritoriul României-actualizarea și digitizarea LPIS, într-un cuvânt-, să se realizeze de către Ministerul Apărării Naționale, Direcția Topografică Militară(DTM) în baza OUG nr. 21/2010, modificată prin Legea nr. 136/2010, cu modificările și completările ulterioare.
În data de 28.06.2016, Dacian Ciolos a mai scos un OUG care să modifice OUG nr.21/2010: ‘ca urmare a diminuării personalului responsabil din cadrul MAPN, există riscul ca activitatea de digitizare și actualizare LPIS pe anul 2016 să nu se poată realiza la timp, iar întârzierile ce decurg putând atrage penalităti aplicate de Comisia Europeană pentru neactualizarea LPIS între 2% și 30% din pachetul financiar alocat României pentru plătile directe. Întârzierile sunt constatate de misiunile de audit ale Comisiei Europene care au loc cel târziu o dată la doi ani și vizează anul curent și anul anterior de cerere de plată.’

Ce s-a întâmplat la APIA?

Dacian Ciolos nu ne spune ce s-a întâmplat din 2010 până acum, deși, la vremea respectivă era comisar european și ‘simplifica’ la greu noua politică agricolă europeană, așa numita PAC 2014-2020.
În perioada 2010-2012 l-a adus, prin intermediul ministrului agriculturii de atunci, Valeriu Tabără, în poziția de dir. gen. APIA, pe Florin Faur. Faur este actualmente din nou numit provizoriu dir. gen. APIA.
Auditul extern a plecat în 2010, ne-a sancționat și a lăsat ceva recomandări. De toate acestea știa și Achim Irimescu, pe vremea aceea șeful secției române de pe lângă CE.
Direcția Topografică Militară a făcut ortofotoplanuri noi și a digitizat blocurile fizice.
În momentul când stratul geografic cu digitizarile fermierilor, pentru cererea din 2011, s-a suprapus pe hărțile noi și digitizările noi ale blocurilor fizice făcute de armată, parcelele fermierilor apăreau la APIA suprapuse sau supradeclarând noile blocuri fizice.
Disperat, Faur a ordonat funcționarilor APIA, imediat după încheierea datei de depunere a cererilor de subvenție, în 9.06.2010, să intervină ilegal pe cererile fermierilor, fără acordul lor, în așa fel încât, să elimine supradeclarările și suprapunerile.
Totul s-a ‘aranjat’ iar fermierii și-au luat subvențiile.
Unii dintre ei. Cei de la controlul prin teledetecție au observat că au sancțiuni, suprafața și cultura declarate inițial nu mai corespundeau cu cele de pe hărțile colorate. La fel s-a întâmplat și la controlul clasic pe teren, când inspectorii au descărcat în GPS parcelele ‘digitizate’ de către funcționari și le-au comparat prin măsurare cu cele existențe pe teren.
Haosul creat s-a perpetuat și în anul următor în declarațiile fermierilor, pentru ca, în 2016, o prevedere europeană ce se referea la ‘identificarea fără echivoc’ a parcelelor să fie scoasă din regulamentele APIA. Sintagma obliga fermierul să-și identifice corect parcela, stopând astfel digitizarea neautorizată a cererii de către funcționarul APIA.

Armata mai e cu noi!

În acest context, DTM s-a trezit în 2016 că își făcea treaba corect de atâția ani iar la APIA parcelele ‘refuzau’ să se încadreze în blocurile fizice. Vina nu poate fi sub nicio formă a DTM. Dar nici a fermierilor pentru că aceștia nu s-au născut topografi.
Cadastrarea teritoriului este imperios necesară, astfel încât, fermierul să declare pe viitor o parcelă în coordonate geografice numai după ce vor fi fost efectuate actualizările și digitizările LPIS.
Conform ordonanței lui Ciolos ‘Actul normativ prevede ca, în perioada iulie 2016-decembrie 2020, suprafața anuală care urmează a fi digitizată de către Ministerul Apărării Naționale, să fie de cel mult 21.000 km2, urmând că suprafața rămasă ce o depăşeşte pe cea care revine în sarcină MAPN, să se realizeze de Agenția de Plăti și Intervenție pentru Agricultură (APIA), cu personal din structurile sale de specialitate, structuri ce vor fi consolidate pentru a desfăşura întreaga activitate reglementată de digitizare și actualizare a LPIS.’


hd-cwrsIntr-un apel de bun simţ adresat lui Dacian Ciolos de către Vlad Macovei de la Agrointeligenţa, acesta ii recomanda premierului, printr-un joc de cuvinte cu tâlc, să rezolve plaţile de la APIA prin a scoate softul şi a folosi hardul. Or, un program de calculator(soft) nu poate rula decât pe un suport fizic(hard), ceea ce sugerează că îndemnul lui Macovei se adresează unuia pentru care softu’-i hard şi ceapa-i brânză.

Așa după cum am mai anunțat, aprox. 1.500.000 ha din Campania 2015, au fost excluse de la orice tip de plată, datorită faptului că suprafața se afla în eșantionul de control prin teledetecție. La această suprafața s-a adăugat și eşantionul din controlul clasic.

Am evitat până acum să anunț datele de demarare a altor tipuri de plăți pentru că, așa cum ați văzut cu toții, APIA și SIVECO n-au reușit să respecte niciun termen de plată datorită softului de plăți care funcționează cu sincope.

După finalizarea acestor controale prin introducerea datelor în bazele de date geospațiale și controlul administrativ în baza de date alfanumerice, APIA a anunțat demararea plăților în data de 22.06.2016.
Startul plăților nu a fost lipsit de incidente, o pană de curent blocând serverele centrale și implicit funcționarea softului SIVECO, cel pe structura căruia funcționează Sistemul Integrat de Administrare și Control(IACS) de la APIA.

Achim Irimescu, șeful MADR, a acuzat în nenumărate rânduri că este sabotat de către vechea conducere a ministerului, inclusiv prin penele suspecte de curent, survenite în momentele în care s-a anunțat demararea altor tipuri de plăți. Acuzele lui s-au referit și la funcționari din interiorul APIA Central.

Astfel de pene au mai avut loc și în alți ani, iar strategia lui Irimescu, contestat și prin moțiunea de cenzură, este una tipic securistă. Încolțit din toate părțile, fără să facă reforme în minister și în agențiile din subordine, s-a ‘aruncat’ tovărășește în brațele șefilor marilor asociații și federații, spunând că aceștia îl susțin. A participat de zor la adunările sau manifestațiile lor, i-a mângâiat pe creștet ori le-a rezolvat probabil, ‘peste rând’, cererile de subvenție.

În județul Hunedoara există un singur lot de teledetecție de aprox. 84.000 ha, așa cum se vede mai sus Toți fermierii aflați sub acest lot au fost verificați iar acum plățile le vor fi deblocate.
Recomand ca toți fermierii să-și urmărească atent conturile bancare pentru a vedea ce plăți vor încasa pentru Campania 2015. Apoi să solicitaţi neapărat deciziile de plată de la APIA pentru a vă face socotelile și a vedea sumele de bani intrate ce corespund tipurilor de plăți pentru care ați aplicat, reducerile, sancțiunile,etc.

Nu uitați să reveniți cu atenție și concentrare pe cererea de subvenție pentru Campania 2016. În următoarea perioadă intrați pe cererea dvs., pe aplicația IPA Online și încercați să eliminați toate suprapunerile cu ajutorul vecinilor, pe care îi puteți contacta, având numele lor tipărit în IPA Online în ‘Controlul parcelelor digitizate’. Dacă aveți supradeclarari, în aplicație veți vedea că se vor genera notificări pe care le veți primi prin poștă acasă, după care trebuie neapărat să mergeți la APIA pentru clarificări. Dacă aveți de adăugat sau de retras suprafețe, o puteți face acum. Puteți, de asemenea, să modificați cultura, dacă în momentul depunerii cererii ați declarat altă cultură iar apoi ați schimbat-o.

Important este să aveți cererea ‘curata’ și conformă cu realitatea din teren. Orice control pe care îl veți avea, va constata conformitatea și completitudinea declarației de pe suport scris cu realitatea din teren, astfel încât, controlul administrativ al cererii și aprobarea plăţii pentru Campania 2016, să se facă mai facil.

Reamintesc faptul că, APIA face anual plăți în avans în perioada 16 octombrie-30 noiembrie. Diferența de plăți pentru cei care iau avans, și, plata integrală pentru cei care nu iau avans, se înfăptuiește prin plățile generale, care încep în 1 decembrie, anul curent, până în 30 iunie, anul următor.

Anul acesta, în mod excepțional, plățile generale pentru Campania 2015, se vor prelungi până la 15 octombrie 2016.


daniel-constantin-ziua-mondiala-a-alimentatieiUn reprezentant al României la Bruxelles pe probleme de agricultură, care a schimbat o grămadă de guverne, fără să fie clintit din schemă, îți putea da senzația că prin renunțarea la post, poate veni în țară să facă reforme. Venirea lui Irimescu în fruntea MADR,a bulversat ministerul si agenţiile din subordine, mai degrabă decât a le reforma.

Când te gândești numai la faptul că ‘Păun’, numele de cod a lui Vasile Pușcaș la securitatea din Cluj, a lucrat perfect cu Irimescu la aderarea României la UE, am putea crede că toate structurile românești de afară sunt controlate de servicii. De noile servicii.

Nu vreau să insinuez faptul că Irimescu a fost colaborator al securității.  În 2015 a fost controlat de CNSAS, din care a rezultat că nu a fost colaborator, ‘in sensul legii’ , doar la ocuparea în perioada 2012-2014 a funcției de secretar de stat in MADR. Pentru ocuparea funcției îndelungate la Bruxelles, nicio instituție n-a catadicsit să ceară același lucru.

Dacă în afara țării serviciile ‘servesc patria’, în interior se pare că servesc propriilor interese.

Hai să vedem, ce se întâmplă dacă vrei să cumperi sau să vinzi teren în România.
Intri pe site-ul MADR si mergi la ‘Direcţii agricole judeţene’.
Îți alegi un județ, dai click pe site-ul DADR județean și accesezi ‘Vânzare terenuri’.
La o primă încercare, am dat click pe site-ul DADR Alba care nu se deschide.
Site-ul DADR Hunedoara, un alt exemplu, se deschide și vezi afișate ofertele de vânzare, conform legii, în care îți apare numele vânzătorului, suprafața, nr. cadastral și prețul.
Dacă deschizi DADR Ialomița, aici legea nu se mai pune. Apar doar fișiere Word cu numele vânzătorului și suprafața de vânzare, fără date de contact, nr. cadastral, etc. Într-un cuvânt, o afișare în afara legii.

Pentru a veni în sprijinul cumpărătorilor, căci vânzătorii știu ce au de făcut prin simpla prezența la DADR local, sugerez acestora, ca atunci când oferta este postată pe site, e foarte important de reţinut nr. cadastral pentru a va localiza parcela sau suprafaţa pe care o veți cumpăra. MADR ar putea crea o bază de date geospațială proprie în care să vezi și parcela pe teren, în sensul în care, parcela nou cumpărată să o integrezi într-o cerere la Apia sau să o asociezi altor cumpărări de terenuri din jur, sau asocieri cu alți fermieri.

Având nr. cadastral, intri pe site-ul ANCPI. Aici, accesezi ‘Geoportal’-‘Aplicatii’-‘E-Terra’ după care accesezi județul, localitatea și introduci nr. cadastral. Imediat site-ul îți localizează parcela.

În mod normal, ANCPI este în subordinea lui Dâncu, vice-premier tehnocrat. Dar cele două ministere, MDRAP si MADR,  în loc să lucreze pentru cetățean, coordonează agențiile din subordine, ca pe propriile lor moșii.

Un cumpărător trebuie să primească, în copie, de la DADR local, oferta pe suprt scris și pe suport electronic parcela de vânzare, pentru ca acasă, prezumtivul fermier să o introducă în IPA Online pentru a verifica dacă este eliberată și de sarcini la APIA(nu este declarată la APIA de către proprietar în momentul vânzării sau arendată).
Numai că în România toate sunt pe invers iar la MADR nu se pricepe sau este un minister stat în stat, care răspunde, probabil, doar la apelul serviciilor.

Serviciilor în agricultură.


gasti politiceUltimele alegeri locale dar şi cele parlamentare din toamnă, confirmă preluarea puterii în Romania, de către aceeaşi stângă roşie şi criminală, generată de emanaţii din 1990 şi ‘diluată’ cu d’alde fomiştii proveniţi din tabăra dreaptă.

Guvernul technocrat, emanat şi el din aceeaşi mamă fesenistă, nu se dezminte şi actionează la derută, defilând în postura de funcţionari apolitici, puşi, chipurile, pe reforma statului român. Nimic mai fals!

Un  Raport al Corpului de Control-MADR, sub semnătura lui Achim Irimescu, la APIA Cluj, confirmă găștile politice din agențiile de stat.

În urma sesizărilor făcute de către fostul dir. exec. al APIA Cluj, Șerban Gheorghe, destituit din funcția publică de șef serviciu, a protejatei acestuia, Cristina Barbur-Bene și a altor 11 semnatari, Irimescu a trimis la Cluj corpul de control, pentru a-i controla afacerile politice ale actualului dir. exec. APIA Cluj, Adrian Zaharia.

Acesta este bun prieten cu Daniel Constantin, fost ministru al agriculturii. Zaharia a venit pe valul PC, iar după ce mogulul antenelor a fost condamnat cu executare, Constantin a schimbat macazul făcându-și un nou partid, ALDE. Zaharia și acoliții săi politici din APIA Cluj, nu puteau decât să-l urmeze.

Un alt actor al raportului este Ioan Merca, numit de Irimescu dir. gen. APIA, din poziția de dir. exec. adj. al Apia Cluj. Ancheta corpului de control s-a desfășurat atâta timp cât Merca era dir. gen. Apia, și , culmea, martor chemat de Zaharia în procesul Șerban -APIA-Zaharia, proces aflat pe rol la Tribunalul Cluj.

În aceeași perioadă, eu sesizasem departamentul de luptă antifrauda din MADR, privitor la ilegalitatea deschiderii de către Zaharia, a unui centru local Apia în comuna Mociu, jud. Cluj, în căminul cultural, un obiectiv care făcea parte dintr-un proiect comunitar nefinalizat.
Am sesizat și cancelaria lui Ciolos, pentru faptul că prefectul de Cluj știa că APIA Cluj nu avea ce cauta în căminul cultural Mociu, ba mai mult, fusese chiar la inaugurarea acestui centru local.
Una peste alta, după ce au plimbat sesizările mele pe la APIA, AFIR, ANFP și MADR, n-am mai primit niciun răspuns-raport. Entre temps, Ciolos l-a promovat pe fiul prefectului PSD de Cluj într-o funcție publică la un minister.

Asta nu i-a împiedicat pe cei doi slujbași roşii ai lui Irimescu să mă contacteze și pe mine, în timp ce făceau controlul la APIA Cluj. Unul dintre cei doi, mai în vârstă, cu roșu în cuget și simțiri, îi ținea partea prefectului PSD de Cluj, spunând că ‘el, prefectul, nu avea de unde să știe că obiectivul cămin cultural era pe un proiect nefinalizat’, deși, proiectul apare pe site-ul prefecturii Cluj și că, de fapt, ‘căminul cultural este locul unor întâlniri cetățenești’.

Dacă mie nu mi-au răspuns la sesizări, celorlalți nu puteau decât să le răspundă în scris. Nu le-ar fi răspuns nici lor, dar erau prea mulți reclamanți și angajați în același timp în APIA Cluj.

Pe lângă angajările politice și înlăturarea ‘duşmanilor de clasă’, raportul scoate în evidență gașca lui Șerban Gheorghe, fost PDL, și gașca lui Zaharia de la ALDE. Raportul confirmă presupuse nereguli privind respectarea legislației naționale dar și gestionarea defectuoasă a unor fonduri comunitare. În loc ca Irimescu, prin corpul sau de control, să anunțe DNA-ul, acesta pasează demersul în sarcina funcționarilor APIA.

Reclamanţii nu pot face așa ceva, ei fiind clar poziționați într-o anumită tabără, conform raportului, de teama că cealaltă tabără îi va da afară.

În concluzie, agenţiile de stat ramân în continuare locul unor întâlniri tovărăşesti-cetăţeneşti, în care lupta de clasă este obiectul muncii.


uta-utaAni de-a rândul micii fermieri au fost drastic sancționați, fie pentru declarațiile neconforme cu realitatea din teren, fie pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate.

Nu s-a aplicat nicio sancţiune funcționarilor statului, care nu cunosc limba română scris și vorbit, o condiție eliminatorie pentru a fi numit într-o funcție publică.
Pe lângă manualele APIA, traduse de multe ori greșit și editate într-o română plină de greșeli de ortografie, iată cum transmite un funcționar de la APIA Central subiectul unui mail adresat centrelor locale:’S-a deblocat criteriile C9 și C10 referitoare la pragul de 7,7 ha mici fermieri’. Corect este :’S-au deblocat criteriile C9 și C10 referitoare la..’

Acest Uță Adrian a fost șef birou la APIA Curtea de Argeș și în mod miraculos a aterizat împreună cu soția sa la APIA Central. Cum ar veni, pe limba expeditorului mail-ului de mai sus: ‘Uţă Adrian si soţia sa a aterizat…’
El dă indicații prețioase colegilor din teritoriu: ‘avem rugămintea să verificați existența bifei de mic fermier din dosarele fermierilor’ pentru că ‘trebuie să vă asigurați că nu sunteți vinovați de operarea eronată’.

Nu vreau să-l incriminez pe Uță de solidaritatea cu colegii săi, însă, colegii domniei sale trebuiau să informeze fermierii atunci când la depunerea cererilor nu aveau voie să-și mai adauge teren după închiderea sesiunii de depunere , tocmai pentru a nu depăși plafonul financiar în care se încadrează micii fermieri.
Pe de altă parte, chiar dacă s-au încadrat în statutul de mici fermieri, unii dintre aceștia vor pierde, nu din vina lor, datorită faptului că se află în zone cu pachete financiare multiple iar softul APIA îi scoate automat din sistem, pentru că au depășit estimările financiare pentru mic fermier.
Așa ceva este de-a dreptul stupid iar APIA trebuie să remedieze urgent parametrii față de care softul face astfel de estimări.

După cum se observă, 6200 de fermieri vor pierde bani, de care nimeni nu are nicio treabă și fără ca cineva să răspundă. În schimb, funcționarilor li se spune să se ferească de vreo vina, anticipandu-se contestațiile micilor fermieri perdanţi, la instituțiile de forță ale statului.

Un ‘cadou’ de 1 iunie făcut micilor fermieri nici că se putea mai frumos!


irimescuConfruntat cu mari probleme la preluarea mandatului de ministru al MADR, Achim Irimescu anunță noi schimbări.

Dacă în prima fază, data de depunere a cererilor de subvenție s-a prelungit până în 30 mai 2016, iată că, MADR a prelungit până în 10 iunie 2016, data ultimă de depunere a cererilor, fără sancțiuni. După această dată se mai pot depune timp de 25 de zile cereri dar cu sancțiuni de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă pană la data de 10 iunie.

Această prelungire nu a rămas fără efect. Funcționarii APIA au început să vocifereze, pentru munca interminabilă peste program la care sunt supuși, trebuind să primească cereri pentru Campania 2016, concomitent cu plățile de efectuat din Campania 2015.
Reamintim faptul că, plățile genereale se efectuează anual între 1 decembrie anul curent și 30 iunie anul următor.
Anul acesta, plățile pentru Campania 2015 se vor prelungi până la data limită de 30 iunie 2016. Este un termen legal dar insuficient pentru a mulțumi majoritatea fermierilor.
Mulți dintre ei nu au fost încă plătiți, și aici mă refer la cei ale căror controale pe teren sau prin teledetecție nu s-au finalizat, cei care au sancțiuni și trebuie recuperate sumele aferente sancţiunilor sau deținătorii de animale.
Din acest motiv, marile asociații agricole au anunțat un protest masiv la București în data de 7 iunie 2016.

O altă modificare adusă de minister, este sprijinul cuplat la taurinele din rase de carne și metișii acestora, care nu se mai acordă diferențiat, ci în cuantum unitar, tocmai pentru a stimula acest sector considerat în declin.

Iată, aşadar, modificări aduse pe ultima sută de metri de către un minister si o agenţie aflate în declin.

APIA este o agenție construită din bani comunitari. Structura de personal este asigurată de statul român prin numirea de funcționari publici.
Statul și-a pus prin politrucii săi oameni care, ani de-a rândul, s-au perindat pe la conducerile acestei agenții, blocată și în acest moment, fie de către proprii funcționari, de softurile complicate făcute de firme partenere ale aceluiași stat, de fermierii revoltați că au pierdut afacerile agricole din cauza subvențiilor care nu au venit la timp, și nu în ultimul rând, de vremea capricioasă care a calamitat mii de ha de teren agricol.
O reforma a agențiilor patronate de MADR, inclusiv în acest minister, nu se poate face fără a scăpa de toți funcționarii numiți pe criterii politice. Această mafie politică este depășită și încearcă prin fiecare ministru nou numit să se salveze. De acest lucru nu este străin nici noul ministru technocrat care încearcă să revitalizeze institutele de cercetare în domeniul agricol, institute care ani de-a rândul au fost suspectate că au acoperit afaceri dubioase, în detrimentul cercetării. Și acesta este doar un exemplu.

Fermierii de astăzi sunt cu un pas înaintea mafiilor politice din agricultură. Teoriile ‘stiintifice’ ale pășunatului sau aratului nu mai țin. Ei nu mai au nevoie de ‘indicatii’ ci de bani pentru a-și lucra pământul.
Dacă mafia politică nu va pricepe acest lucru, s-ar putea să se întâlnească în ‘blocul fizic’ cu fermierii, și nu cred că va ieși bine!


exitroCum te fute o nevastă înșelată și părăsită, nu te fut toate serviciile din lume, zice o vorbă din bătrâni.

Asta a făcut Laura Georgescu, fosta soție a lui Dan Condrea, ‘sinucisul’ patron de la Hexi Pharma.

Dacă până mai ieri i s-a părut normal să se nască în anturajul foștilor securiști ai lui Ceaușescu, să fie monitorizată la nuntă, apoi ajutată să-și facă firme peste firme împreună cu soțul său, brusc, în 2015 s-a gândit ea, după divorț, să-i dea în gât pe soțul său și propriul lor anturaj format din ofițeri ai serviciilor românești și străine dar și să demaște afacerea murdară pe care tocmai o condusese.

Desigur, nu putea să dea pe goarnă întreaga înșelătorie a firmei Hexi Pharma decât lui Tolontan, a cărui tata era tot din vechiul sistem, fost ofițer la Aeroportul Otopeni.

Și, uite așa, constatăm ceea ce știam cu toții că foștii securiști și odraslele lor sunt cei mai mari oameni de afaceri, cei mai tari ziariști, cei mai buni avocați, judecători, politicieni,șamd.

Pe un așa teren fertil, ne întrebăm, cum naiba să nu prospere serviciile străine în țara noastră?.

Laura Georgescu amintește că a fost filată și de CIA, ceea ce ne îndreptățește să credem că temutul serviciu american, chiar e util, în sensul că, în afara SUA își fac treaba. Nu mai contează cum, dar își justifica cheltuielile, ba în unele țări ca România e posibil să facă și bani.

 

Afacerea murdară Hexi Pharma și moartea patronului au excitat toate structurile de putere din țara asta. Să-i amintim doar pe Ghiță și Ponta, care erau dați drept pesupuşi ofițeri acoperiți, și, care au reacționat la moartea patronului, criticând serviciile pentru filaj dar și pentru faptul că l-au scos din joc pe Dan Condrea cu picioarele înainte.

Vorba unui ministru care m-a contactat, după ce l-am criticat, spunându-mi că “m-ar lua în sistem pentru că am idei, chiar dacă, poate, am defecte foarte mari”. I-am răspuns că prefer să rămân în afara sistemului.

Un lucru e clar: în sistem nu intri decât dacă ai fost, ești sau vei fi unul de-al lor. Dacă ești acolo și începi să ciripesti, ieșirea sau exit-ul, mai pe englezește, se face doar cu picioarele înainte, adică în sicriu.

Oare putem să distrugem acest sistem?

Da.

Exit România!