instruireSesiunea de depunere a proiectelor aferente Apelului de proiecte nr. 1/2016 Formare profesională pentru fermierii care dețin angajamente pe măsura 10 – Agromediu și climă în cadrul măsurii 1-Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare, submăsura 1.1 Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe se prelungește pană la data de 03.10.2016, oră 16.00.

Cine sunt beneficiarii  eligibili?

Beneficiarii eligibili sunt entităti publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate( persoane juridice de drept public; persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial; persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial), care aplică individual sau în parteneriat cu entităţi publice sau private ca de exemplu: instituții de invătământ, asociații profesionale, institute de cercetare, institute și stațiuni de cercetare etc.

Care este grupul țintă?

Grupul țintă este format din fermieri și vizează numai persoane fizice care au angajamente pe măsura de agromediu și climă-M10 și care au domiciliul în regiunea respectivă.

Formare profesională de scurtă durată a fermierilor vizează dobândirea și imbunătăţirea cunoștințelor privind managementul durabil al terenurilor agricole, însușirea cunoștințelor privind implementarea angajamentelor de agro-mediu și climă, care să vizeze cel puțin aspectele legate de completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei, necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor, precum și însușirea de metode de producție compatibile cu întreținerea și ameliorarea peisajului, respectiv protecția mediului și adaptarea la efectele schimbărilor climatice și reducerea noxelor din atmosferă-în special beneficiari ai măsurii de agromediu și climă-măsura 10.

Care este valoarea unui proiect?

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de maxim 102.000 euro.Proiectul se va adresa instruirii unui număr cuprins între 100 și 400 de persoane din grupul tintă iar durată maximă de implementare a proiectelor depuse este de 18 luni.

Unde se depune cererea de finanţare?

Dosarul cererii de finanțare va fi depus de solicitanți la sediile Compartimentelor de Dezvoltare Rurală Județene (CDRJ), în original și copie, pe suport de hârtie și 2 (două) CD-uri care cuprind scan-ul dosarului complet al CF. Acestea vor fi depuse în plicuri sigilate având menționate ORIGINAL și COPIE precum și titlul proiectului și zona pentru care se depune propunerea de proiect.

 

Nr. crt.

Denumire CDRJ  

 Nr. de telefon,

 

Adresa

Pentru Zona 1 – Nord-Est
1. CDRJ IASI Tel: 0799203339

0799203337

 

IAȘI

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 47-49, Cod 700064

2. CDRJ SUCEAVA Tel.  0799203366

0799203365

 

SUCEAVA

B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 3,Cod 720262

Pentru Zona 2 – Sud-Est, Sud, Bucureşi-Ilfov
3. CDRJ  BRAILA Tel. 0799203342

0736600888

BRĂILA

Calea Călărașilor, nr. 58, Cod 810212

4. CDRJ CONSTANTA Tel.  0799203369

0799203368

 

CONSTANTA

Str. Revoluţiei din 22 decembrie 1989, nr. 17-19

5. CDRJ GALATI Tel.  0799203371

0799203373

GALAŢI

Str. Domneasca, nr. 96, Cod 800215

6. CDRJ ARGEȘ Tel: 0736600876

0799203335

 

PITEȘTI

Str. Armand Călinescu, nr. 44, Cod 110047

7. CDRJ DAMBOVITA Tel.  0799203344

0799203347

TÂRGOVIȘTE,

B-dul I.C. Brătianu, nr. 23, Cod 130153

Pentru Zona 3 – Sud-Vest
8. CDRJ DOLJ Tel.  0799203375

0799203377

CRAIOVA DOLJ

Str. Nicolae Romanescu,nr.39D

9. CDRJ GORJ Tel.  0799203382

0799203379

TÂRGU JIU

B-dul Victoriei, nr. 98, Cod 210156

Pentru Zona 4 – Vest
10. CDRJ HUNEDOARA Tel. 0736600914

0799203351

DEVA

B-dul 22 Decembrie, nr. 222, Cod 330162

11. CDRJ TIMIS Tel. 0799203383

0799203386

 

TIMIȘOARA

Piața Libertății, nr. 1,Cod 300077

Pentru Zona 5 – Nord-Vest
12. CDRJ MARAMURES Tel. 0799203357

0799203352

BAIA MARE

Str. Gheorghe Șincai, nr. 46,Cod 430311

13. CDRJ SATU MARE Tel. 0799203389

0799203390

SATU MARE,

str. Lăcrămioarei nr.37 corp B cod poștal 440067 (Platforma agricola, lângă Direcţia Agricolă și DSVSA )

Pentru Zona 6 – Centru
14. CDRJ ALBA Tel. 0799203391

0799203395

ALBA IULIA

Calea Moţilor, nr. 112,Cod 510065

15. CDRJ SIBIU Tel. 0799203360

0799203361

SIBIU

Str. Someșului, nr. 49,Cod 500003

Pentru a fi eligibil în cadrul proiectului, persoanele din grupul tintă, fermierii, trebuie să fi semnat un angajament de agromediu și climă depus la APIA pentru măsura de agromediu și climă din cadrul PNDR 2014-2020.

AFIR prin APIA va putea pune la dispoziția solicitanților care vor semna contracte de finanțare pentru furnizarea serviciilor de formare profesională prin submăsura 1.1 bază de date cu beneficiarii măsurii de agromediu și climă cu domiciliul în regiunea pentru care a semnat contractul de finanțare, în baza unei solicitări din partea acestora.

Furnizarea acțiunilor de formare profesională se va realiza pentru fiecare fermier, pe bază acceptului acestuia fără discriminare pe criterii de varstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă.


0 comentarii la “Formarea profesională a fermierilor”
Comentariul tau